Alle @PPS  

In het onderstaande overzicht vindt u een uitgebreid overzicht van apps die gebruikt kunnen worden binnen het professionele beheer van bos, natuur en landschap. Mist u een app of is er een nieuwe app op de markt gekomen die naar uw mening in het overzicht ontbreekt, meld u deze app dan samen met uw ervaringen hier aan. Probos zal de app vervolgens beoordelen en bij positieve beoordeling deze opnemen in het overzicht.

Naam appTagsBeschrijvingSysteemTaalOntwikkelaar
MementoAdministratie
Algemeen
Inventarisatie
Vastleggen locaties
Memento Database is een tool om databases te bouwen, om data in te voeren, te beheren en te delen met anderen. Met deze app kun je eigen databases bouwen, waarvoor wel enige kennis van databases vereist is. Daarnaast kunnen templates die al door anderen gemaakt zijn, gebruikt worden (bijvoorbeeld de templates van René Olthof (Kroondomein Het Loo). Gemaakte templates worden opgeslagen en gedeeld in de cloud. De data kan online naar Google Sheets geëxporteerd worden of naar csv-bestand/Excel. Daarnaast kunnen ook locaties vastgelegd worden met GPS, eventueel met Google maps op de achtergrond ter referentie.AndroidENLuckDroid
OBSmapp / iObs / WinObsDeterminatie
Fauna
Flora
Inventarisatie
Waarneming
Met deze veel gebruikte app kunnen veldwaarnemingen direct ingevoerd worden. De datum, tijd en GPS-coördinaten worden automatisch aan de waarneming toegevoegd. De waarnemingen worden (achteraf) naar Waarneming of Observado geüpload, internetverbinding in het veld is niet nodig. De plaats kan achteraf via Openstreetmaps of Google Maps worden gewijzigd.
De app kan worden gebruikt om bijvoorbeeld losse veldwaarnemingen op te slaan of bij monitoring in het kader van subsidieregelingen of financieringsprogramma’s.
AndroidNLObservation International
Plot HoundGrondvlakbepalingMet Plot Hound kan een plotsgewijze inventarisatie van bosopstanden gemaakt worden. Na het aanmaken van een online account moeten zogenaamde cruises worden aangemaakt. Dit is een kaart van een bosopstand of bosgebied. Vervolgens kan een aantal statistische variabelen worden ingevuld, zoals geschatte variatie, gewenste betrouwbaarheidsinterval, gewenste afwijking etc. Op basis hiervan en de oppervlakte bepaalt het programma het aantal plots en de locaties hiervan (die eventueel later aangepast kunnen worden). De plots kunnen worden toegewezen aan bepaalde personen die de inventarisatie dan via de plot kunnen uitvoeren. Zij kunnen alleen de aan hen toegewezen plots in de app zien en invullen. Naderhand kunnen via het online account deze gegevens gebruikt en bewerkt worden. De data van de cruise kan vervolgens worden gedownload als shapefile of als KML (Google earth).
De app is nog met name gericht op gebruik in de VS, de ontwikkelaar is bezig met het uitbreiden van boomsoorten om de app ook voor gebruik daarbuiten toepasbaar te maken.
Android
iOS
ENSilviaterra
WaldinventGrondvlakbepalingMet deze app kan eenvoudig het grondvlak en de boomhoogte gemeten worden.
Het meten zelf werkt net als met een analoog apparaat. De data gaat niet naar een database.
Android
iOS
DEFovea
MotiGrondvlakbepalinge
Volumebepaling
Met deze app kunnen opstandskenmerken zoals grondvlak, stamtal en boomhoogte gemeten worden en de staande voorraad bepaald worden.Android
iOS
DE|EN|FR|ITHAFL Zollikofen (Zwitserland)
Bosbot metdikGrondvlakbepalinge
Volumebepaling
Bosbot Metdik berekent de boominhoud van een gegeven boom aan de hand van de boominhoudsfuncties van E.J. Dik (1996), ook wel de Methode Dik genoemd. Met behulp van de boomsoort, de diameter op 1,30 meter hoogte en de boomhoogte kan het spilhoutvolume, het werkhoutvolume worden bepaald. Ook kan het opstandsvolume en bijgroei worden berekend. Gegevens over DBH, boomhoogte, grondvlak etc. moeten worden ingevoerd, deze kunnen niet met de app gemeten worden.AndroidNLEtiënne Thomassen
GPS phone tracker lightHandhaving, BHV, EHBOMet behulp van de Phone Tracker app kan de locatie van een telefoon (en eigenaar) teruggevonden worden. De locatie en bewegingen van de telefoon van de voorgaande 4 uur worden weergegeven. Je kunt instellen wie je mag volgen en wie niet. Deze kan gebruikt worden binnen (terreinbeherende) organisaties in gevallen van BHV/EHBO.Android
iOS
EN
BuitenbeterHandhaving, BHV, EHBOBuitenBeter is een landelijke meldingsapp om problemen in de buitenruimte te melden aan de gemeente. Dit kan gaan om een afvaldumping, een gat in het fietspad, een lantaarnpaal die het niet doet etc. In de melding wordt de locatie die na bepaling met GPS handmatig aan te passen is, opgenomen. Daarnaast kan je een foto, de categorie van het probleem en een omschrijving toevoegen. De melding gaat automatisch naar de desbetreffende gemeente toe. Je wordt op de hoogte gehouden van je melding in het “meldingenoverzicht” in de app.Android
Blackberry
iOS
Windows
NLYucat B.V.
Collector for ArcGISInventarisatie
Vastleggen locaties
ArcGIS Online is een gebruiksvriendelijk GIS platform gericht op het verzamelen en delen van geo-informatie. Onderdeel van het platform is een aantal apps, waarvan de Collector App op dit moment de belangrijkste is voor bos- en natuurbeheer. Met deze app kunnen gegevens in het veld verzameld worden en gedeeld met andere gebruikers binnen of buiten de eigen organisatie. Het inrichten van het platform en de app voor diverse doeleinden, vraagt uitgebreide kennis van ArcGIS. Een GIS-specialist is dan ook cruciaal voor het optimaal kunnen inzetten van het platform en de apps. Eenmaal ingesteld kunnen gebruikers zonder of met beperkte kennis van GIS eenvoudig gebruik maken van het platform en de app. Toepassingen zijn o.a.: gegevens vastleggen t.b.v. bosinventarisatie, flora- en fauna-inventarisatie, bleswerk, houtoogst, boomveiligheid, recreatieve voorzieningen, afdelingslegger, maaibeheer, etc. In principe kunnen alle kaartgerelateerde zaken in het bos en natuurbeheer worden toegepast binnen dit platform en de app kan offline in het veld gebruikt worden. De gegevens worden dan naderhand gesynchroniseerd.Android
iOS
ENESRI
TimbeterRolstapelmetingenTimbeter is een app waarmee het aantal stammen en het volume van een rolstapel bepaald kan worden door middel van het maken van een foto. Timbeter heeft 3 meetopties: 1) diameterherkenning waarbij de app het aantal stammen telt en de gemiddelde diameter bepaalt, 2) rolstapelmeting op basis van de dichtheid van de stapel en 3) meting van het hout op de vrachtwagen.
Bij elke meting worden de meting zelf, locatie, datum en tijd opgeslagen met de gemaakte foto en kan informatie over de soort en houtkwaliteit toegevoegd worden. De data wordt opgeslagen in een online platform en kunnen gemakkelijk worden geanalyseerd of doorgestuurd. Bovendien kan Timbeter geïntegreerd worden met de interne systemen van een bedrijf, zoals CRM of financiële administratie om processen rondom de verkoop, logistieke planning en rapportage te vereenvoudigen.
Android
iOS
ENYucat B.V.
WaldfliegeRolstapelmetingenMet Waldfliege kunnen volumes van rolstapels berekend worden door het invoeren van de breedte en hoogte van de stapel en lengte van de stammen. Daarnaast kunnen de locaties van rolstapels ingevoerd worden. Voor het exporteren van data is een abonnement vereist.AndroidDEInforst
FoveaRolstapelmetingenDoor het maken van foto’s van een rolstapel wordt het volume berekend. Ook kunnen individuele stammen of delen van de stapel op deze manier gemeten worden.
Vervolgens kan extra informatie toegevoegd worden, zoals de coördinaten van de stapel, gegevens van de aannemer, kwaliteit en koper.
Naast de app op de smartphone is er een online deel dat naast de app werkt. Gegevens opgenomen met de smartphone worden online opgeslagen en kunnen daar worden ingezien, gedeeld en geëxporteerd voor verdere bewerking.
Android
iOS
DE|ENFOVEA GmbH
GeopaparazziVastleggen locatiesGeopaparazzi is één van de vele apps waarmee snel kwalitatieve data in formulieren kunnen worden ingevoerd. Deze formulieren kunnen zelf worden aangemaakt. Locatiegegevens kunnen in de app opgeslagen worden, waaraan extra informatie middels notities en foto’s aan toegevoegd kunnen worden. De gegevens kunnen worden geëxporteerd als KMZ-, GPX- en CSV-bestanden, zodat ze zijn in te zien en te bewerken in GIS-programma’s als ArcGIS en QGIS. Op de website van de ontwikkelaar is een uitgebreide (Engelstalige) handleiding te vinden.AndroidDE|ENHydroloGIS S.r.l.
Map ItVastleggen locatiesMet deze app kunnen data in het veld verzameld worden. Naast het vastleggen van locaties met bijbehorende gegevens, kunnen ook oppervlaktes of afstanden gemeten worden.
Na het maken van een formulier met drop-down menu’s kunnen de gegevens ingevoerd worden. Ook kunnen kaartlagen aangemaakt worden.
De gratis versie is enigszins beperkt in mogelijkheden, je kunt dan bijvoorbeeld data niet exporteren. Door app-in producten te kopen, kunnen extra functies toegevoegd worden. Gegevens kunnen dan geëxporteerd worden naar QGIS, ArcGIS en andere software als MS Office, de app kan in het veld offline gebruikt worden en polygonen en lijnen toegevoegd worden. De producten kunnen los gekocht worden of als totaalpakket.
AndroidENAndrzej Bieniek
QfieldVastleggen locatiesQField is bedoeld als mobiele versie van QGIS voor het verzamelen van data. In samenwerking met QGIS kun je eenvoudig kaarten mee het veld in nemen en punten inventariseren. Vervolgens kan de data weer teruggezet worden op de pc en in QGIS gebruikt worden.AndroidENOPENGIS.ch GmbH
Bitterlich relascopeGrondvlakbepalingBereken met Bitterlich relascope het grondvlak van een bosopstand op basis van het aantal bomen in twee klassen.AndroidENDeskis OÜ (Estland)
Tree SurveyInventarisatieMet Tree Survey kunnen boseigenaren objecten (bomen en recreatieve voorzieningen) inzien en toevoegen waarvan de veiligheid periodiek moet worden gecheckt in verband met aansprakelijkheid. AndroidENIntrisica Technology
Norwood Sawmills CalculatorVolumebepalingBereken met Norwood Sawmills Calculator het houtvolume van een of meerdere stammen rondhout of gezaagd hout en het gewicht.Android
iOS
ENNorwood Sawmills
Timber Calculator PlusVolumebepalingMet deze app kunnen volumes bepaald en omgerekend worden.AndroidENSKA Soft
SuperSurvvastleggen locatiesMet SuperSurv kunnen locaties en bijbehorende data vastgelegd worden. Er kunnen zowel punten, lijnen als polygonen ingevoerd worden. De app maakt gebruik van Open Source kaarten en kan offline gebruikt worden.
Android
iOS
ENwww.supergeotek.com
Epicollectvastleggen locatiesEpicollect is een app waarmee allerlei formulieren gemaakt kunnen worden om data mee vast te leggen, inclusief locatie en media als foto's. Er kunnen afzonderlijke projecten aangemaakt worden. De data kan centraal ingezien worden in het online account. Op de website van de ontwikkelaar is een uitgebreide handleiding te vinden.Android
iOS
ENImperial College, London
ODK Collectvastleggen locatiesMet ODK kan allerlei data vastgelegd worden, ook offline. Formulieren moeten zelf gemaakt worden. De data kan centraal ingezien worden in het online account en geëxporteerd worden als CSV files of in Google Spread ingezien en bewerkt worden. Op de website van de ontwikkelaar is een uitgebreide handleiding te vinden met voorbeeldformulieren.AndroidENOpenDataKit
ArborealHoogtemetingen, volumebepalingen, inventarisatie, vastleggen locaties, grondvlakbepalingen, opstandmetingenMet Arboreal Height kunnen boomhoogtes gemeten worden, met Arboreal Forest kunnen ook andere bosinventarisatiegegevens vastgelegd worden zoals dbh en locatiesAndroid
iOS
ENArboreal
Army Knife AlgemeenDeze app bevat allerlei handige hulpmiddelen voor in het veld, zoals een lineaal, kompas, stopwatch, calculator, unit converter en zaklamp.AndroidENDigital & Dreams
AvimapFauna
Invasieve soorten
Inventarisatie
Waarneming
AVIMAP is een applicatie voor het registreren van (vogel)waarnemingen gedaan via gestandaardiseerde telmethoden binnen projecten als BMP. Waarnemingen verzameld via de methode van (uitgebreide) territoriumkartering kunnen binnen AVIMAP geautomatiseerd tot territoria worden geclusterd. AndroidNLSovon Vogelonderzoek Nederland
BaumhohenmesserHoogtemetingenMet deze app kan snel de boomhoogte gemeten worden. De metingen zijn niet heel nauwkeurig en kunnen dus alleen als indicatie gebruikt worden.AndroidDEForestTools
Boom IdDeterminatie
Waarneming
Flora
BoomId is een veldgids voor bomen van het open veld en het natuurlijke bosgebied van de gematigde gebieden van Europa. Voor de identificatie stelt de app een korte serie vragen over de boom. Op basis van de antwoorden berekent hij een korte lijst van de bomen die het meest in de buurt komen. De gebruiker krijgt een geschat percentage te zien dat de waarschijnlijkheid dat de boom correct is, weergeeft. Als u op een boom in de lijst klikt, worden de details over de boom weergegeven. Bomen kunnen ook met elkaar vergeleken worden.
De app heeft geen internetverbinding nodig: de gehele inhoud wordt gedownload bij aanschaf van de app.
iOSNLIsoperla
CanopyAppInventarisatie
Opstandsmetingen
Met deze app kan de kroonbedekking gemeten worden door middel van een foto. Vervolgens kan de gevoeligheid aangepast worden. De foto's en analyse worden opgeslagen en kunnen o.a. als csv geëxporteerd worden. Android
iOS
EN|DEUniversity of New Hampshire
Ebben TreeEbbDeterminatie
Flora
De TreeEbb van Boomkwekerij Ebben is een digitale bomenbibliotheek voor en door groenprofessionals met duizenden beplantingssoorten met duizenden soorten bomen en planten. De app bevat uitgebreide soortbeschrijvingen. In een paar klikken vindt u het perfecte sortiment voor elk groenproject, u kunt eenvoudig selecteren op toepassing, formaat, kleur, vorm, standplaats en vele andere plantkenmerken. Alle informatie en de foto’s uit de TreeEbb zijn vrij te gebruiken.
Android
iOS
NLboomkwekerij Ebben
E-land HOUT appAlgemeenDe E-land HOUT app maakt omrekenen van biomassa naar energie makkelijker dan ooit. Na invoeren van eigenschappen van de houtige biomassa (zoals vochtigheid, type biomassa, houtsoort), de hoeveelheid (in tonnen, tonnen droge stof, m3 of energiewaarde) en prijs rekent de app vervolgens de hoeveelheid en de prijs automatisch om in andere eenheden en berekent daarnaast de hoeveelheid CO2 die in de biomassa is vastgelegd. Ook wordt een vergelijking met fossiele energie gemaakt (aardgas, huisbrandolie, vloeibaar propaan). In een achtergronddocument is de herkomst van de gebruikte kengetallen, richtwaarden en gemiddelde praktijkcijfers beschreven. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten op de Nederlandse praktijk en erkende bronnen.
webbasedNLZilverberg advies en KandT management
ExplorerVastleggen locatiesMet Explorer kunnen locatiegegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, die de gegevens niet kunnen wijzigen (bijvoorbeeld doorgeven van locaties aan chauffeurs).Android
iOS
ENESRI
File Manager HD AdministratieDeze app werkt als Verkenner om allerlei documenten makkelijk in te zien en te bewerken.Android
Windows
ENCheetahmobile
Forestalis OpstandsmetingenMet Forestalis kunnen gegevens van bosinventarisatie in het veld worden vastgelegd, zoals de GPS-positionering van de percelen, plotkenmerken (boomsoort, leeftijd, etc.), kenmerken per boom (diameter (DBH), hoogte (h), kwaliteit snoeien, etc.). Daarnaast kunnen foto's aan de gegevens gekoppeld worden. De data kan naderhand als CSV en KML geëxporteerd worden. AndroidENIBC srl
Fulcrum Invasive Plant SpeciesDeterminatie
Waarneming
Invasieve soorten
Vastleggen locaties
Met de Invasive Plant Species app kunnen waarnemingen en locaties van invasieve boom- en plantensoorten worden vastgelegd en de mate van verspreiding en effecten. In de app kunnen voorkeuren worden ingesteld met bijvoorbeeld een aangepaste lijst van soorten die in je gebied voorkomen. De app kan ook offline gebruikt worden. Android
iOS
ENFulcrumapp
Fulcrum Tree Inventory Form (North America)InventarisatieMet deze app kunnen inventarisatiedata als soort, diameter, staat en benodigde maatregelen vastgelegd worden. De app bevat alleen soorten die in Noord-Amerika voorkomen.Android
iOS
ENFulcrumapp
GeoODKVastleggen locatiesMet GeoODK kan ruimtelijke data voor allerlei toepassingen vastgelegd worden. De formulieren kunnen aangepast worden, op de site van de ontwikkelaar zijn een uitgebreide handleiding en voorbeeldformulieren te vinden. De app maakt gebruik van Open Street Map en kan offline gebruikt worden. Er kunnen zowel punten, lijnen als polygonen ingevoerd worden. De data kan met google drive en ArcGIS geïntegreerd worden.AndroidENGeoODK
GISCloud Mobile Data CollectionVastleggen locatiesMet GISCloud Mobile Data Collection kan ruimtelijke data vastgelegd en bewerkt worden. De formulieren met aanvullende gegevens kunnen naar wens gemaakt en aangepast worden. De app kan in het veld offline gebruikt worden. Bij internetverbinding wordt data in de cloud opgeslagen en kan online bewerkt en geanalyseerd worden en aan geo-informatie software als ArcGIS gekoppeld worden. De gratis versie heeft een limiet aan online opslagruimte en het aantal features, maar je kunt wel kaarten met anderen delen. Nadeel hiervan is dat alle kaarten bij de gratis versie openbaar toegankelijk zijn voor iedereen. Android
iOS
ENGIS Cloud
Hilfe im WaldHandhaving, BHV, EHBOHilfe im Wald geeft op een kaart je eigen positie aan en waar dichtsbijzinde reddingslocatie is waar reddingswerkers naartoe kunnen komen om je te helpen. De app is in het grootste deel van Duitsland te gebruiken.Android
iOS
DEINTEND Geoinformatik GmbH
I+ TreMs AppFlora
Fauna
Hiermee kun je microhabitats in bomen onderscheiden en zie je voor welke soorten een bepaalde habitat (zoals een boomholte) geschikt is
Android
iOS
European Forest Institute
iBitterlichGrondvlakbepalingmet iHypsometer kan het grondvlak bepaald worden.
iFOVEA counter appRolstapelmetingenMet behulp van een foto wordt het aantal stammen in de rolstapel geteld. Het aantal met de GPS-locatie wordt direct weergegeven.iOSEN|DEFOVEA
iGISVastleggen locatiesMet iGIS kan ruimtelijke data over luchtfoto's gelegd worden om vervolgens te bewerken en te exporteren.iOSENGeometry
iHypsometerHoogtemetingen
Grondvlakbepaling
Volumebepaling
Met iHypsometer kan boomhoogte, grondvlak en volume bepaald worden. iOSENTaakkumn
Invasive Alien Species EuropeFauna
Flora
Deze app biedt informatie over invasieve soorten in Europa en maakt het mogelijk om de aanwezigheid van invasieve soorten mbv GPS te rapporteren. Android
iOS
ENJoint Research Centre
i-TreeInventarisatie
Algemeen
i-Tree maakt het mogelijk om de baten van bomen in euro's te bepalen door de waarde van bomen voor bijvoorbeeld hemelwaterregulering, afvang van vervuilende stoffen en schaduwwerking in cijfers en euro's uit te drukken. NLPlatform-itree
Leafsnap UKDeterminatie
Waarneming
Flora
Leafsnap UK is een determinatieapp waarin 156 boomsoorten die in het VK voorkomen, zijn opgenomen. De app geeft na het maken van een foto van een boomblad op een witte achtergrond een aantal mogelijke soorten en korte informatie over de soort. Voor herkenning door de software is een internetverbinding nodig.iOSENColumbia University, University of Maryland, and Smithsonian Institution. Supported by the Natural History Museum
LogsizeRolstapelmetingenMet behulp van een foto wordt het aantal stammen in de rolstapel geteld en de diameters gemeten. Na invoeren van de soort en de lengte van de stammen wordt het volume berekend (keuze uit 3 formules afhankelijk van hoe de stammen gestapeld zijn). De gegevens worden samen met de coordinaten opgeslagen in de cloud en kunnen daar bewerkt worden en naar excel worden geexporteerd.AndroidENFordaq
LX Blesinstructie InventarisatieApp voor het systematisch opstellen van een blesinstructie en het vastleggen op het juiste moment van de relevante gegevens. De PDA of Tablet kan uitgelezen worden in excel voor verdere verwerking/interpretatie.
De blesinstructie app kan gecombineer worden met de SNL app zodat beide activiteiten in een werkgang uitgevoerd kunnen worden.
Android
iOS
Windows
LINX mobile solutions
LX GEO Vastleggen locaties Deze app is een basis app met de functionaliteit om interactief op de kaart kaart objectinformatie te kunnen bekijken, muteren, toevoegen en vastleggen. LX GEO werkt samen met alle overige LX apps en kan naar keuze hieraan toegevoegd worden.Android
iOS
Windows
LINX mobile solutions
LX houtmeten methode richtlijn Volumebepaling App voor het vaststellen van het volume van hout volgens de methode richtlijn. Metingen kunnen handmatig in de mobile device (PDA, Tablet) ingevoerd worden en/of met behulp van Masser digitale boomklem via Bluetooth. Mobile device kan uitgelezen worden in Excel en in het programma LX HOUTMEET PC voor verdere verwerking van de meetstaat gegevens. Android
iOS
Windows
LINX mobile solutions
LX registratie flora/fauna Fauna
Flora
Inventarisatie
Waarneming
App voor het op elk moment vastleggen op de kaart (RD coördinaten) van waarnemingen van flora en fauna. Lijsten van vast te leggen zaken kunnen door de gebruiker zelf aangemaakt en beheerd worden. De gegevens kunnen vervolgens als CSV bestand uitgelezen worden.
Voor deze app de basis app LX GEO vereist. Dit is een interactieve kaart om object informatie te kunnen bekijken, muteren, toe te voegen en vast te leggen.
Android
iOS
Windows
LINX mobile solutions
LX schatting brandhout VolumebepalingApp voor het meten en berekenen van het volume van brandhout op locatie ten behoeve van verkoop. De app draait lokaal op de mobile device, er is geen verbinding met het web nodigAndroid
iOS
Windows
LINX mobile solutions
LX SNL Fauna
Flora
Invasieve soorten
Inventarisatie
Waarneming
App voor het registreren en berekenen van de gegevens nodig voor de SNL aanvraag. Alle doeltypen met bijbehorende gegevens volgens de regeling zijn beschikbaar. In de bijgeleverde viewer kan de kaart van het betreffende gebied ingelezen worden met daarop aangegeven de informatie over de bossen (hoofdboomsoort), doeltypen en vakafdelingen grenzen. Android
iOS
Windows
LINX mobile solutions
Maps.meVastleggen locatiesMaps.me biedt offline toegang tot gedetailleerde kaarten van alle landen op de wereld. De app maakt gebruik van Open Street Maps, die gebruikt kunnen worden voor plaatsbepaling, tracking en bookmarking. De app ondersteunt KML/KMZ-bestanden.Android
iOS
ENMy.com B.V.
Measure heightVastleggen locatiesMet deze app kan de boomhoogte gemeten worden. Dat kan bij een bekende afstand tot de boom en de app kan ook de afstand tot de boom meten (wat wel tot iets onnauwkeurigere resultaten kan leiden).AndroidENDeskis OÜ (Estland)
myTracksVastleggen locatiesMyTracks maakt van uw iPhone een volledig functionele GPS logger. De GPS-tracks kunnen worden weergegeven op verschillende kaarten. Kaarten zijn te downloaden voor offline gebruik. Tijdens de opname kunt u waypoints toevoegen om belangrijke locaties te markeren met eventuele foto's.iOSEN|DEDirk Stichling
NDFF invoerInventarisatie
Waarneming
Flora
Fauna
Invasieve soorten
Met de officiële NDFF app kunt u direct vanuit het veld waarnemingen invoeren in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). U kunt zowel gebruik maken van een Telmee account voor vrijwilligers als direct invoeren op het NDFF invoerportaal wanneer u een NDFF account heeft. Er is geen dataverbinding nodig in het veld want ook de kaart kan offline gebruikt worden. De datum en tijd en locatie van de waarneming wordt automatisch vastgelegd en alle dieren en planten uit alle soortgroepen kunnen worden ingevoerd. NDFF Invoer biedt op een eenvoudige manier toegang tot de krachtige mogelijkheden van de NDFF.Android
iOS
NLSovon Vogelonderzoek Nederland
NDFF verspreidingsatlasFauna
Flora
Invasieve soorten
Waarneming
NDFF gebruik je in het veld voor het verzamelen van waarnemingen van flora. De gratis app is een vervanging van de papieren streeplijsten voor inventarisatieprojecten van de soortenorganisaties FLORON (planten), BLWG (mossen en korstmossen), NMV (paddenstoelen) en ANEMOON (weekdieren). Ook kun je met NDFF losse waarnemingen melden. Bij elke waarneming worden de soortnaam, locatie en tijd zo nauwkeurig mogelijk vastgelegd, ook bij het inventariseren van kilometerhokken. Tevens controleert NDFF bij streeplijsten of je nog binnen het kilometerhok loopt. De waarnemingen van een dag of een gebied worden gebundeld in een lijst. Ben je klaar met het veldwerk, dan kun je de lijst verzenden naar de NDFF Verspreidingsatlas.AndroidNLOecologica, FLORON & NDFF
Nutzungsplanung im ReinbestandHoogtemetingen
Opstandsmetingen
De app geeft de mogelijkheid de planning van werkzaamheden in monoculturen op te stellen op basis van opbrengsttabellen. Er wordt een boomsoort gekozen, de leeftijd, hoogte, grondvlak en beoogde bedekkingsgraad moeten worden ingevuld. AndroidDEForestTools
OruxmapsVastleggen locatiesOruxmaps kan gebruikt worden om GPS-posities vast te leggen. Er kunnen wms-lagen en kml-files in geladen worden en de app kan offline gebruikt worden.AndroidENJose Vazquez
OsmAndVastleggen locatiesOsmAnd kan online en offline gebruikt worden om routes te bepalen en vast te leggen. Ook kent de app een satellietweergave. Android
iOS
ENOsmAnd
Pl@ntNetDeterminatie
Flora
Pl@ntNet is een photo-based plantenidentificatie app. Gemaakte foto's van bladeren, bloemen en knoppen worden vergeleken met de database, waarna je een lijst met suggesties krijgt.
Android
iOS
ENDe Franse onderzoeksinstituten Cirad, INRA, Inria, IRD en het Tela Botanica network
PlantSnapDeterminatie
Invasieve soorten
Met PlantSnap kunnen wereldwijd allerlei soorten planten en bomen worden geïdentificeerd door een foto te maken, waar met plantherkenning de juiste soort bij wordt gezocht. De database van de app bevat meer dan 585.000 soorten en de lijst wordt automatisch bijgewerkt als er nieuwe soorten beschikbaar zijn.Android
iOS
ENPlantSnap
Proforest Field Audit AppAlgemeen
Administratie
Met de Field Audit App kunnen checklijsten voor audits gemaakt worden. Bevindingen kunnen zowel in tekst als in beeld en met GPS coordinaten worden vastgelegd. Deze bevindingen kunnen vervolgens met teamleden worden gedeeld of geexporteerd.Android
iOS
ENProforest
Rode Kruis EHBOHandhaving, BHV, EHBODe app helpt je bij wat je moet doen bij een ongeval. Van brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing. Met deze EHBO-app heb je alle EHBO instructies altijd op zak. In een noodsituatie geeft de app je ook gesproken instructies. De app heeft een checklist van wat standaard in een verbanddoos aanwezig moet zijn, een overzicht van locaties van AED's en EHBO-posten en navigeert je naar de dichtstbijzijnde AED. Android
iOS
Windows
NLRode Kruis
SQAPP (Soil Quality Mobile App)AlgemeenMet SQAPP kan de bodemkwaliteit op langere termijn (zoals de hoeveelheid organische stof en bodemleven ingezien worden. In de app zijn op wereldschaal bodemkaarten geïntegreerd met klimaatkaarten, om zones met soortgelijke milieucondities te definiëren, en met landgebruikskaarten. Daar zijn databestanden aan toegevoegd over de organische stof, de hoeveelheid nutriënten, de zuurgraad en de textuur van de bodem. Ook bedreigingen van de bodemkwaliteit, zoals verzilting, verzuring en erosie, worden meegenomen. Daar rolt voor de gebruiker een interactive soil quality assessment uit.Android
iOS
ENWageningen University
TekenbeetHandhaving, BHV, EHBODe app bevat informatie over hoe je op teken moet controleren en hoe je een teek kunt verwijderen. Gebruikers kunnen een tekendagboek aanleggen en hierin een tekenbeet registreren. Zij kunnen een herinnering ontvangen aan het controleren van de plek waar ze gebeten zijn. Ook kunnen mensen op hun mobiele telefoon, via tekenradar.nl, zien hoe actief teken zijn. Daarnaast is een alarm in te stellen zodat je altijd op de hoogte bent van de actuele tekenactiviteit.Android
iOS
NLRIVM
TerraNote Forst & UmweltOpstandsmetingen
Vastleggen locaties
Met TerraNote kunnen gegevens in het veld verwerkt worden en gegevens over bosopstanden ingezien worden. Het inladen van de kaart (voor Nederland 511 MB) duurt wel erg lang.AndroidDEnubix Software-Design GmbH
Timber TrackerVolumebepaling
Administratie
Met Timber Tracker kan het oogstvolume en de prijs bepaald worden en op basis hiervan een offerte gemaakt en verzonden worden (PDF).Android
iOS
ENThe App Pros, LLC
Timberlog - Berekening van het houtlogvolumeVolumebepaling
Vastleggen locatie
Met behulp van Timberlog kan door invoeren van diameter en lengte het stamvolume berekend worden. Daarnaast kan een rolstapelvolume geschat worden en de locatie met GPS worden vastgelegd. Data kan in tekst-bestanden worden geexporteerd, waarna deze in excel kunnen worden ingelezen. AndroidENBojan Zalar
TIMBERPOLIS-HoutcalculatorenVolumebepalingDe TIMBERPOLIS app bevat verschillende hout(bewerkings)calculatoren waarmee volumes en gewichten omgerekend kunnen worden. Ook kunnen in de app gegevens over houtvolumes opgeslagen worden en kan de app worden gebruikt voor voorraadinventarisatie en -beheer.AndroidNLTimberpolis
Track kitVastleggen locatiesDe app legt tracks en waypoints vast, waaraan notities en foto's toegevoegd kunnen worden. Ook kunnen afstanden en hoogtes gemeten worden. Voor offlinegebruik kunnen verschillende kaarten van verschillende aanbieders gedownload worden. Android
iOS
ENLifewaresolutions
Tree idDeterminatie
Waarneming
Flora
Met Tree Id kunnen boomsoorten die voorkomen op de Britse eilanden worden gedetermineerd. De app kan offline gebruikt worden en bevat alle inheemse en "genaturaliseerde" soorten van het Verenigd Koninkrijk. Determinatie gaat op basis van een vragenlijst waar een lijst met mogelijkheden uit voortkomt. Ook kan direct op Genera gezocht worden.Android
iOS
ENIsoperla
Tree MicrohabitatFlora, fauna, inventarisatieDe app Tree Microhabitat bevat een lijst met referentievelden is ontwikkeld ter ondersteuning van trainingsoefeningen die op Integrate + Marteloscope-sites worden uitgevoerd. Het is bedoeld om bosbeheerders, inventariseerders en andere groepen gebruikers te ondersteunen bij het identificeren en beschrijven van boommicrohabitats.AndroidEN I DEInfomar
TrestimaInventarisatie
Opstandsmetingen
Rolstapelmetingen
Volumebepaling
Grondvlakbepaling
Met Trestima kan door het maken van foto's staand hout gemeten worden, zoals grondvlak, stamtal, hoogte en opstandsvolume. Daarnaast kunnen rolstapelmetingen uitgevoerd worden en kroonbedekking gemeten worden, beide ook door het maken van foto's. Android
iOS
Windows
ENTrestima Ltd
Trimble Forestry Mobile BuilderAdministratieMet deze app kunnen bedrijfsprocessen vastgelegd en gedeeld worden rondom oogstwerkzaamheden en inventarisaties.Android
iOS
ENTrimble InSphere
Trimble Terraflex MobileVastleggen locatiesMet Trimble Terraflex kunnen ruimtelijke gegevens ingevoerd en bewerkt worden. Formulieren kunnen naar wens gemaakt en aangepast worden. Data kan onderling uitgewisseld worden, in de cloud opgeslagen en bewerkt worden en gegroepeerd worden naar bijvoorbeeld project. De data kan naar andere GIS software geëxporteerd worden.Android
iOS
Windows
ENTrimble InSphere
TurbovegFlora
Inventarisatie
Turboveg is een databasemanagementsysteem ontworpen voor het bewaren, selecteren en exporteren van vegetatiedata (relevés)AndroidENAlterra
Vogels in NederlandDeterminatie
Waarneming
Fauna
De app Vogels in Nederland bevat informatie over ruim 200 vogelsoorten in Nederland. In een overzicht worden per vogel eigenschappen weergegeven. Ook kunnen filmpjee en foto's geraadpleegd worden om te zien of het de juiste vogel is. De app is ook gekoppeld aan de website de Waarneming.nl en Wikipedia.iOSNLErik Veldkamp
Vogels van EuropaDeterminatie
Waarneming
Fauna
De app Vogels van Europa bevat informatie over 448 soorten Europese vogels (verspreiding, habitat, voedsel, enz.) met 1360 foto's en de geluiden van 435 soorten. Middels een interactieve sleutel kunnen soorten gedetermineerd worden of soorten kunnen in de alfabetische soortenlijst met een zoekfunctie opgezocht worden.Android
iOS
NLNaturalis Biodiversity Center
vTreeDeterminatie
Waarneming
Flora
Deze app biedt hulp bij het herkennen van bomen en bevat informatie over die boomsoorten. Er zijn ongeveer 1000 soorten die in Noord-Amerika voorkomen in de app opgenomen.Android
iOS
ENBob Potts / Seiler et al.
Wald ExpertVolumebepaling opstandmetingen, algemeenWaldExpert is een informatiesysteem voor eigenaren van kleine privébossen in Baden-Württemberg. Met de app kan de hoeveelheid opgeslagen CO2 inzichtelijk gemaakt worden en kan info over bosfuncties, financieringsmogelijkheden, etc opgevraagd worden.Android
iOS
DEMinisterium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg
WebGIS App / Apps and Maps Vastleggen locaties
Inventarisatie
De "WebGIS App" en "Apps and Maps" van Nieuwland zijn gericht op en geschikt voor het inventariseren, waarnemen en vastleggen van locaties in het veld. De toepassingsmogelijkheden zijn zeer divers en op dit moment veel toegepast voor natuur/groen/flora/fauna beheer, ecologische inspecties, hoogte metingen, inventarisatie van invasieve soorten en algemene inventarisatie van waarnemingen. De App beheerder kan zelf via een webbased beheeromgeving de App naar eigen keuze en wens inrichten: denk aan kaartmateriaal, invulformulier, keuzelijsten, foto’s, e.d.
De App is zeer eenvoudig te bedienen en vereist geen specifieke kennis. De App kan offline gebruikt worden en beschikt over een synchronisatie/verstuur mogelijkheid om de inventarisaties door te sturen naar kantoor via 3/4G of Wifi.
Android
iOS
NLNieuwland
WilderFaunaWilder is de eerste jacht-app in Vlaanderen gebaseerd op citizen science: Hoe meer data burgers ingeven, hoe meer wetenschappers het gedrag van everzwijnen, patrijzen en reeën in kaart kunnen brengen.Android
iOS
NLHubertus Vereniging Vlaanderen
Winter Tree idDeterminatie
Waarneming
Flora
Met deze app kunnen boomsoorten op naam gebracht worden op basis van winterkenmerken.iOSENIsoperla
WrnProVastleggen locaties
Flora
Fauna
Inventarisatie
Waarneming
Met de mobiele app van WrnPro voert u veldwerk direct in het veld in. Een projectmatige opzet zorgt voor structuur. Alleen de voor het onderzoek relevante velden hoeven ingevuld te worden en elke veldmedewerker werkt op dezelfde manier. Het ingevoerde veldwerk is direct zichtbaar voor collega’s. Alle onderzoeksdata is te vinden via de webapplicatie: per project, per soort en per gebied. Data vervolgens gedownload worden Excel of direct als shape file om eenvoudig een kaart te maken. De app kan offline gebruikt worden.AndroidNLZostera BV